புஷ் ஹேமர்ஸ்

  • Bush hammer on trapezoid plate for coating removal and concrete texturing

    ட்ரேப்சாய்டு தட்டில் புஷ் சுத்தியல் பூச்சு அகற்றுதல் மற்றும் கான்கிரீட் அமைப்பு

    Z-LION BH01 புஷ் சுத்தியல் சந்தையில் உள்ள பெரும்பாலான தரை அரைக்கும் இயந்திரங்களுக்கு பொருந்தும் வகையில் உலகளாவிய ட்ரெப்சாய்டு தகடுகளுடன் வருகிறது.பழைய மேற்பரப்புகளை உட்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் தூளாக்குவதற்கு கருவி பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.உட்புறத்தில், புஷ் சுத்தியல் பூச்சுகளை அகற்றுவதற்கும் பெரிய திரட்டுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது;வெளிப்புறமாக, ஸ்லிப் எதிர்ப்பு அல்லது அலங்கார பூச்சு பெற கான்கிரீட் மீது புஷ்-சுத்தி சுயவிவரத்தை உருவாக்க கருவி பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • Bush hammer on wedge-in Lavina plate for texturing and grinding concrete floors

    கான்கிரீட் தளங்களை அமைப்பதற்கும் அரைப்பதற்கும் வெட்ஜ்-இன் லாவினா தட்டில் புஷ் சுத்தியல்

    லாவினா ஃப்ளோர் கிரைண்டருக்கான வெட்ஜ்-இன் தட்டில் உள்ள புஷ் சுத்தியல், கான்கிரீட் தரையின் மேற்பரப்பைப் பொடியாக்குவதற்கும், ஒட்டுமொத்த வெளிப்பாட்டைப் பெறுவதற்கும், அலங்காரப் பூச்சு அல்லது ஆண்டி-ஸ்லிப் பூச்சுகளைப் பெறுவதற்கு கான்கிரீட் தளங்களை இழைப்பதற்கும் அரைப்பதற்கும் அல்லது பூச்சுகளை அகற்றுவதற்கும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.கான்கிரீட் தரையை தயாரிப்பதற்கான தீவிர ஆக்கிரமிப்பு கருவி இது.